Billboard alebo bilbord? Ako sa k nám vkráda angličtina

Patríte k tým, ktorým trhá srdce pri pohľade na anglicizmy v slovenčine? Musíte už krotiť svoje slovenčinárske vášne nielen v internetových diskusiách, ale aj na formálnych pracovných poradách? Pýtate sa, kto za to môže? Možno vás sklamem, ale tak trochu my všetci.

Slovenčina, tak ako všetky ostatné jazyky sveta, nefunguje v izolácii. Každodenne sa prostredníctvom svojich používateľov dostáva do kontaktu s cudzími rečami, čo ju ovplyvňuje, pozitívne aj negatívne.

Okrem historického preberania slov z rôznych jazykov do každodenného života, ktoré si už ani neuvedomujeme, sa v posledných rokoch dostáva do popredia používanie cudzích slov v rôznych pracovných oblastiach. Práve tu dominuje angličtina, ktorá vďaka globalizácii vplýva na takmer všetky ostatné jazyky. Nemusíme sa báť, slovenčina v tom nie je sama. :)

Kedy sa z cudzieho slova stane „slovenské“?

Veľmi dobre na túto otázku odpovedala známa jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, ktorá hovorí: „Cudzie slovo sa musí frekventovane používať istý čas, musí prejsť zdomácňovacím procesom, ktorý môže byť pri každom novom slove mierne odlišný a môže trvať iný čas, až potom ho možno pokladať za súčasť slovnej zásoby, keď si „nájde“ svoje miesto buď ako neutrálne spisovné slovo, ako slovo s istým štylistickým obmedzením, prípadne ako nespisovné slovo.

Znamená to, že ani jazykovedci nie sú takí „všemocní“, ako si možno myslíme. Nedá sa len tak určiť presná hranica, kedy je slovo už udomácnené a kedy ešte nie. Všetko závisí od toho, ako často a v akej podobe sa postupne používa. Populárne je napríklad slovo manažér, ktoré sa z pôvodného managera „poslovenčilo“ aj v písaní, ba dokonca v hovorovej reči už niektorí používajú aj tvar menežér.

Tento proces je dobre viditeľný aj na slove billboard, ktoré sa už dnes celkom pokojne vyskytuje aj ako bilbord. A vzhľadom na spoločenskú situáciu – blížiace sa parlamentné voľby, kde sa budú billboardy-bilbordy určite frekventovane využívať, a teda aj spomínať v médiách a na sociálnych sieťach – je veľmi pravdepodobný značný posun v „poslovenčení“ písania výrazu na bilbord.

 

„... to si briefneme na meetingu v office“

Je aj u vás v práci takáto veta bežná? Koľko z vás by to ale povedalo ako „k tomu si dáme inštruktáž na stretnutí v kancelárii“?

Sme ovplyvnení množstvom zahraničnej literatúry, článkov, blogov, konverzácií, z ktorých čerpáme odborné informácie, a práve preto možno radšej používame tieto „medzinárodné“ výrazy namiesto už existujúcich, slovenských. Budget je predsa rozpočet, content je obsah a ebook môže byť úplne v poriadku ekniha.

Ťažšie sa však hľadajú slovenské ekvivalenty k výrazom ako marketing, happening, briefing, brainstorming, copywriting či outsourcing. Nie, že by sa nedali preložiť, ale bolo by to kostrbaté, neefektívne a jazykovo neekonomické, keďže takéto preklady by mali určite viac ako jedno slovo. Tu víťazí jednoduchosť nad slovenčinárskym purizmom. Podobne sú na tom aj viac odborné výrazy ako PPC, CTA, SEO, longtail key words... S rozmachom sociálnych sietí sa v slovenčine čoraz častejšie objavujú slová ako like, share, hashtag, follower, boost, reach alebo engagement.

Samozrejme, šikovní používatelia slovenčiny už niektoré výrazy upravujú a zaraďujú do svojej slovnej zásoby. Z like sa tak môže stať nielen lajk, ale dokonca páčik. A selfie nemusí znieť vôbec zahranične, ak jej budeme hovoriť svojka. Čo z toho vyplýva? Akákoľvek podoba slovenčiny, či už hovorená alebo písaná, spisovná či nespisovná, každá je závislá jedine od toho, ako k nej budeme pristupovať my, používatelia slovenčiny. Druhým dôležitým faktorom je čas, ktorý preverí aktuálnosť a využiteľnosť konkrétnych slov, a až potom prichádzajú na scénu jazykovedci, ktorí slovo zaradia do výkladového slovníka. Alebo aj nie.

Ovocie článku

CONTENT NEWSLETTER


Odber newslettra od ContentFruiter

 

Čerstvé CM novinky priamo na Váš e-mail

Aby ste boli v obraze pri vzostupe nového marketingu

Momentík..

Thank you for signing up!

Napísať komentár

Pošlite nám brief

Content marketing funguje - vieme to my, vy i vaša konkurencia. Buďte prvý, kto vo vašom odvetví využije silu moderného a efektívneho marketingu, vyšachujte svoju konkurenciu a “ukradnite si trh”.
Pošlite nám brief či zadanie alebo nám zavolajte a navrhneme optimálny postup. My sme na plodnú diskusiu pripravení.

Tel.: +421 917 044 725