Funkčný Content Marketing

Funkčný Content Marketing (FCM)

Ide o nadstavbu content marketingu. Funkčným sme ho v spoločnosti ContentFruiter nazvali preto, lebo ho spájame s garanciami a benefitmi. Chceme tak zdôrazniť jeho fungovanie, význam a garantovanie výkonu.

Ak teda hovoríme o FCM, hovoríme o komplexnom content marketingu, ktorý zaručene prinesie rast vopred dohodnutých metrík. A ide aj o tie predajné, kde je cieľom zvýšenie predaja v eshope, počtu objednávok, registrácií a pod. Nejde preto len o čiastkové aktivity CM, a už vôbec nie len o obsah všeobecne.

Dôvody prečo naše projekty nazývame Funkčným Content Marketingom:

Content marketing funguje

Ak sa rieši komplexne, profesionálne a vytrvalo. V každom odvetví dokáže plniť ako marketingové, tak aj obchodné ciele. Funguje pre B2C aj B2B.

Garantuje rast výkonov

A to vďaka nášmu know-how otestovanému na desiatkach projektov. Je to záväzok agentúry voči klientovi, že investuje do dlhodobo rastúceho projektu.

Je exkluzívny pre dané odvetvie

Nepracujeme súčasne pre konkurenciu našich klientov. Dôvod je aj ten, že informačný líder, ktorého na trhu budujeme, môže byť len jeden.

Aby sme tému ozrejmili komplexnejšie, je užitočné povedať si niečo aj o Content marketinguContente. Často sa totiž zvyknú zamieňať

Content marketing (CM)

Content marketing je proces práce s obsahom zhmotnený do dlhodobého projektu. Ten má svoju stratégiu a ciele. Nejde o hocijaký ale premyslený obsah a prácu s ním. Zákazníkov na trhu oslovuje užitočnosťou, pomáhaním, inšpirovaním či zabávaním. A to bez nátlaku, ako to napríklad robí reklama. CM obsah je veľmi vyhľadávaný pre svoju pridanú hodnotu a preto, že ľudí oslovuje témami, ktoré ich skutočne zaujímajú. A popri tom všetkom profituje klient.

Definície content marketingu:

„Ide o strategický marketingový prístup zameraný na vytváranie a distribúciu hodnotného, relevantného a konzistentného obsahu s cieľom zaujať a osloviť vopred definované publikum a získavať profitabilné akcie zákazníkov.“

Content Marketing Institute

„Ide o proces plánovania, vytvárania a distribúcie obsahu s cieľom zasiahnuť vopred definované publikum. Vie podporovať také faktory, ako sú povedomie o značke, predaj, zásah, interakcie a lojalitu zákazníkov.“

HubSpot

„Content marketing je sofistikovaná marketingová disciplína, ktorá si zaslúži miesto v marketingovom mixe, keďže ide o multifunkčný a hodnoty prinášajúci komunikačný nástroj s dlhodobým efektom pre firmy a zároveň s pridanou hodnotou pre ich zákazníkov.“

ContentFruiter

A čo je teda content?

Content je „akýkoľvek“ obsah. Pri marketingovej edukácii je dôležité, aby sa nezamieňal s content marketingom, pretože medzi nimi je podstatný rozdiel. Pre ozrejmenie bude užitočných zopár príkladov, kedy nejde o content marketing, ale o content. Tu ako obsah môže vystupovať článok v blogu alebo príspevok na sociálnych sieťach, text reklamy, PR články v médiách a pod.:

  • obsah sa tvorí náhodne (nie na základe stratégie, neplní konkrétne ciele, nemeria sa)
  • vytvorený obsah nesie komerčné informácie (spomína firmu, značku, alebo konkrétnu službu či výrobok)
  • obsah tvorený v danom čase nie je koordinovaný a prepájaný (vzniká spontánne, samostatne, napríklad pre blog, sociálne siete a pod.)
  • obsah je uverejnený na cudzích platformách (klient za to zaplatí)
  • ak ide len o čiastkové aktivity, ktoré sú inak zahrnuté v komplexe aktivít content marketingového projektu (tvorba obsahu, SEO, e-mail marketing, social media marketing a pod.)