Objednajte si

Komplexný audit

online marketingu ako základ pre nastavenie stratégie online marketingových aktivít pri podpore predaja a značky.

Prečo je audit najlepší štart a kedy po ňom siahnuť

Čas na AUDIT je vždy – a obzvlášť vtedy, ak sa komplexnejší prehľad o aktivitách vašich, ale aj vašej konkurencie nerobil za posledných 6 mesiacov.

 • Odhaľuje silné a slabé stránky vašej online komunikácie
 • Definuje rezervy a príležitosti
 • Je podkladom pre stanovenie progresívnej a efektívnej stratégie
 • Dáva odpovede na otázky zákazníckeho správania
 • Otvára dvere k novým výzvam
 • Pomáha efektívne využiť váš rozpočet na online marketing
 • Investícia do AUDITU je len zlomkom ceny za celoročnú online marketingovú aktivitu, dokáže však znásobiť výsledky (ak sa z nej vychádza)

Patrik Mazan, Fruiter, Konzultant pre performance a business

V marketingu sa pohybuje už od roku 2016. Prešiel rôznymi špecializáciami ako social media specialist, performance specialist a aktuálne je aj pri projektovom manažmente. Verí, že kontinuálne vzdelávanie a objavovanie nových prístupov je v tomto dynamickom prostredí kľúčom k úspechu.

Význam auditu

Sociálne siete

Ide o proces zhromažďovania a interpretácie dát z online interakcií a obsahu, ktoré sa týkajú vašej značky na platformách sociálnych médií. Dáta z analýzy sú nesmierne hodnotné pre vašu marketingovú a obchodnú stratégiu, pretože ponúkajú detailné pochopenie toho, ako je vaša značka v prostredí sociálnych sietí vnímaná. Tiež ako sa vám darí oproti konkurencii a čo váš cieľový trh hovorí a cíti vo vzťahu k produktom, službám a témam, ktoré sú pre vašu značku dôležité.

Obsah
Definuje a vyhodnocuje prácu s obsahom. Je zásadnou súčasťou aj pri určovaní stratégie content marketingu, pretože pomáha identifikovať, čo z obsahu (témy/forma) funguje, čo nefunguje a kde existujú príležitosti pre zlepšenie alebo inovácie.

SEO

SEO audit deteguje silné a slabé stránky vašej webovej stránky a online obsahu z pohľadu optimalizácie pre vyhľadávače. Cieľom je nájsť príležitosti a zlepšiť tak viditeľnosť stránky v organických (neplatených) výsledkoch vyhľadávania.

Performance

Analyzuje vaše výkonnostné kampane (Facebook Ads, Google Ads) a indikuje, či dosahujú relevantný výkon, resp. či je naplno a efektívne využívaný potenciál a rozpočet na túto aktivitu.

Kľúčové slová

Zámerom analýzy kľúčových slov je identifikovať ich pre vás a následne zacieliť na také termíny a slovné spojenia, ktoré prinášajú najviac relevantnej návštevnosti vašej webovej stránky, a tým zvýšiť vašu online viditeľnosť a konverzie (napr. predaje, registrácie atď.). Získate prehľad o konkrétnom počte ľudí, ktorí mesačne hľadajú smerodajné frázy dôležité pre váš biznis.

Webstránka

Kvalitná a funkčná webstránka je základom pre maximálne využitie potenciálu vašich online marketingových aktivít. Aj malé detaily na webe často môžu rozhodnúť o úspechu alebo neúspechu. Identifikujeme tu všetky kritické body, ktoré by mohli mať tendenciu negatívne ovplyvniť výkon vašich online aktivít.

Trh a konkurencia

Aby ste vedeli relevantne nastavovať dlhodobú online marketingovú stratégiu, je potrebné vedieť, čo robí (aj nerobí) konkurencia a ako sa vám popri nej darí, kde sa nachádzate. Aby boli odhady presné, na analýzu využívame top nástroje, ktoré nám odhalia veľmi špecifické dáta z trhu o vás a vašej konkurencii.

Vybrať si môžete ľubovoľnú kombináciu auditov:

1. Technický audit

OBLASŤ AUDITU:
webová stránka

ODHADOVANÝ ROZSAH AUDITU:
PDF dokument v rozsahu cca 20 strán

POPIS:
Pozostáva z analýzy domény, technickej stránky webu (kontrola robots txt, sitemap, indexácie podstránok / URL adries, rýchlosti webstránky, Core Web Vitals, chybových stránok, chybných / nefunkčných spätných odkazov). Dôležitou súčasťou je tiež analýza kódu webovej stránky (kontrola DOCTYPE, HTML kódu, CSS kódu, JS kódu, Flash a iFrame). Súčasťou analýzy sú zároveň konkrétne odporúčania pre programátorské úpravy.

ORIENTAČNÁ CENA BEZ DPH:
750 €

2. SEO audit

OBLASŤ AUDITU:
SEO

ODHADOVANÝ ROZSAH AUDITU:
PDF dokument v rozsahu cca 10 strán – tabuľkové dokumenty s identifikovanými chybami a príležitosťami

POPIS:
Nadväzuje na technický audit a zahŕňa tzv. On-page SEO audit – použitie kľúčových slov v nadpisoch, meta popisoch, alt textoch obrázkov a v obsahu stránky, ako aj ich správnosť (dĺžka, obsah). Kontroluje sa tiež štruktúra nadpisov (H1, H2,…), a použitie interných a externých spätných odkazov. V rámci Off-page sa zaoberáme skúmaním odkazového profilu (backlinks) – odkiaľ odkazy prichádzajú, akú majú kvalitu, či sú relevantné pre vašu stránku.

ORIENTAČNÁ CENA BEZ DPH:
500 €

3. Analýza kľúčových slov

OBLASŤ AUDITU:
SEO

ODHADOVANÝ ROZSAH AUDITU:
XLS dokument s kategorizovanými kľúčovými slovami (min. 1000 zanalyzovaných a kategorizovaných kľúčových slov)

POPIS:
Zahŕňa výskum kľúčových slov prostredníctvom viacerých platených nástrojov, taktiež prieskum trendov a sezónnych zmien v dopyte po nich. Výsledkom je prehľadný dokument s tisíckami rôznych kľúčových slov, ktoré je možné následne zoraďovať podľa viacerých parametrov.

ORIENTAČNÁ CENA BEZ DPH:
750 €

4. Social media audit

OBLASŤ AUDITU:
Sociálne siete

ODHADOVANÝ ROZSAH AUDITU:
PDF dokument s analýzou a odporúčaniami v rozsahu cca 10 – 15 strán

POPIS:
Zameriame sa na audit interakcií a angažovanosti s vaším obsahom na sociálnych sieťach (aby sme zistili, ktorý obsah najviac rezonuje s vaším publikom), zanalyzujeme aj konkurenciu (aby sme identifikovali príležitosti v segmente).

ORIENTAČNÁ CENA BEZ DPH:
1 000 €

5. Obsahový audit

OBLASŤ AUDITU:
Content marketing

ODHADOVANÝ ROZSAH AUDITU:
PDF dokument v rozsahu 15 – 20 strán

POPIS:
Zahŕňa analýzu vášho vlastného obsahu (sekciu Blog, Magazín alebo obsahový portál). Zisťujeme, ktorý obsah (tematicky alebo svojou formou) funguje najlepšie, kde sú príležitosti v rámci publikovania nového obsahu a dávame sadu odporúčaní pre obsahovú stratégiu.

ORIENTAČNÁ CENA BEZ DPH:
1 000 €

6. Performance audit

OBLASŤ AUDITU:
Performance marketing

ODHADOVANÝ ROZSAH AUDITU:
PDF dokument s odporúčaniami v rozsahu 3 – 5 strán

POPIS:
Naši špecialisti sa pozrú na nastavenia vašich kampaní a na to, aký výkon dosahujú, a zosumarizujú odporúčania pre ich optimalizáciu.

ORIENTAČNÁ CENA BEZ DPH:
750 €

7. Analýza trhu a konkurencie

OBLASŤ AUDITU:
Trh

ODHADOVANÝ ROZSAH AUDITU:
PDF dokument v rozsahu 10 strán

POPIS:
Využívame na ňu primáme jeden z globálne najsofistikovanejších nástrojov na online marketingovú analytiku – Semrush. Pozrieme sa, ako daná situácia vyzerá vo vašom segmente – ako ste na tom v rámci vašej konkurencie a – identifikujeme top hráčov v danom odvetví z pohľadu online marketingu (primárne organickej návštevnosti).

ORIENTAČNÁ CENA BEZ DPH:
750 €

Komplexný balík

OBLASŤ AUDITU:
Komplet audit balík + 1. bonus

ORIENTAČNÁ CENA BEZ DPH:
5 500 €

* V cene nie sú zahrnuté cestovné náklady v prípade osobnej prezentácie…

Používame profesionálne nástroje

Na komplexný audit využívame viaceré platené profesionálne analytické nástroje:

 •  SEMRUSH 
 •  COLLABIM 
 •  MARKETING MINER 
 •  ZOOMSPHERE 
 • Za ich využitie neplatíte (viac ako 600 eur mesačne), poplatky znáša agentúra.
 • Finálnym výstupom za celý audit je prezentácia s odporúčaniami.
 • Výsledky tohto komplexného auditu je mimoriadne užitočné prezentovať pred vaším tímom. Rozsah osobnej prezentácie je približne 2 hodiny + diskusia.

Čo budeme od vás pre audit potrebovať

1. Poskytnutie prístupov (na čítanie dát) k analytickým nástrojom, ktoré sú na vašej webovej stránke implementované. Štandardne ide o:
 •  GOOGLE ANALYTICS 4  
 •  UNIVERSAL ANALYTICS 
 •  GOOGLE SEARCH CONSOLE 
 •  PRÍPADNE HOTJAR A INÉ 
2. V prípade performance a social media auditov aj prístup do:
 • GOOGLE ADS A BUSINESS MANAGER
 • ALTERNATÍVOU JE POSLANIE REPORTOV ZA DEFINOVANÉ OBDOBIE, NAPR. POSLEDNÝ ROK.
3. Definovanie vašej primárnej a sekundárnej konkurencie:
 • ASPOŇ 5 KONKURENČNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Cena auditu

Cena je kalkulovaná podľa rozsahu služby a stanovuje sa prostredníctvom počtu hodín a aktuálnej hodinovej sadzby. Je upresnená ponukou na mieru, ktorá sa vypracuje po konzultácii a definovaní rozsahu a cieľov auditu.

1. Bonus

Pri objednaní komplexného audit balíka získa klient 5 hodín individuálnych konzultácií naviac s vybranými špecialistami agentúry alebo workshop pre firmu na mieru podľa vybranej témy.

2. Bonus

Klient dostane zľavu vo výške 35 % z hodnoty tohto auditu, ktorá bude uplatnená ako zľava na komplexný content marketingový projekt ContentFruiter s.r.o., ak bude objednaný do 6 mesiacov od realizácie tohto auditu.

Kalkulácia a nezáväzný dopyt

Potrebujete ďalšie informácie?