Sila návykov je ohromná. Postavte na nich svoje úspechy.

Dobrý návyk vzniká zautomatizovaním správnej rutiny. Ak to dokážeme, môžeme dosiahnuť neobyčajné veci. Ide o výber správnych návykov, motiváciu, naše odhodlanie, systém a silu vytrvať určitý čas. Úspech potom prichádza v podobe našej pohody, pokoja, napĺňania snov, dobrej kondície, napredovania či dosahovania cieľov. Kľúčové je dobré návyky zaviesť a udržať.

Inšpiratívnou pre moje návyky sa stala kniha Klub ranostajov od Robina Sharmu, ktorá mi sadla štýlom napísania a užitočným obsahom. Pracuje s neurovedecky podloženou a rokmi potvrdenou technikou, ktorá pomohla mnohým manažérom zvýšiť ich produktivitu, posilniť zdravie a objaviť v sebe pokoj. Možno osloví a inšpiruje aj vás.

Zaradenie do klubu ranostajov

„Každá zmena je na začiatku ťažká, uprostred zložitá a na konci úžasná.“ Takto znie jedno z pravidiel z knihy 5 AM CLUB (Klub ranostajov) od Robina Sharmu. Je písaná atraktívne a podnetne ako príbeh stretnutí dvoch cudzincov v ich ťažkom životnom období s veľmi svojským a úspešným obchodným magnátom – milionárom, ktorý sa stal ich učiteľom.

Snaží sa nás inšpirovať, motivovať a učiť, aby sme revolučne zmenili našu rannú rutinu – doslova „ovládli svoje ráno a pozdvihli tak svoj život“. Aby sme sa stali členmi KLUBU RANOSTAJOV a nielen to. Vysvetľuje dôvody, dáva príklady, hovorí o mimoriadne efektívnom a progresívnom využívaní času, ktorý je naším najvzácnejším majetkom, ale aj o tom, aby sme nezabúdali sami na seba. Základom je vstávanie s východom slnka a dodržiavanie užitočných návodov a taktík pre zrýchlenie osobného napredovania. Pozrieme sa na viaceré z nich.

5 pravidiel vrcholovej produktivity

Začneme pravidlami, ktoré nás majú naladiť na ceste budovania návykov a posilniť náš výkon.

 1. Nedovoľte sebe ani iným vás rozptyľovať. Opätovné naladenie po vyrušení trvá aj dvadsať minút. Rozptyľovanie je koncom kreativity a produktivity. Preto je potrebné ho vytesniť.
 2. Nevyhovárajte sa. Ak ste doteraz niečo nevytvorili (napríklad dobré návyky), neznamená to, že to nemôžete urobiť. Zbavte sa tých výhovoriek.
 3. „Každá zmena je na začiatku ťažká, uprostred zložitá a na konci úžasná.“ Ak by to tak nebolo, nemala by svoj význam a ani svoju hodnotu. Ak vytrváte, návyky sa stanú automatickými.
 4. Začnite robiť to, čo nechce robiť 95 % ľudí, ak chcete výsledky, ktoré dosahuje tých 5 % ľudí úspešných.
 5. Vždy pokračujte, keď máte najväčšiu chuť vzdať sa. Pre dosiahnutie triumfov buďte húževnatí. Húževnatosť je možné považovať za základný kameň majstrovstva.
navyky-pravidla

3 kroky k dosiahnutiu úspechu

Tento učebný model je popisovaný ako veľmi jednoduchý, ale mimoriadne silný, ak si ho uvedomíme.

 1. UČENIE – LEPŠIA POZORNOSŤ – RAST
 2. IMPLEMENTOVANIE – LEPŠIE ROZHODNUTIA – REALIZÁCIA
 3. PRÍJEM – LEPŠIE VÝSLEDKY – VÄČŠÍ VPLYV

Keď budeme vnímavejší, spravíme lepšie rozhodnutia a vďaka nim začneme dosahovať pozoruhodnejšie výsledky. Vnímavejšími nás robí vzdelávanie, napredovanie a osobný rast. A vďaka tomu uvidíme príležitosti, aby sme ich využili alebo sa rozhodli relevantne. Preto sa zvýši náš príjem aj vplyv. Nedá sa to oklamať, nedá sa to nahradiť. Keď budeme vnímať viac, budeme môcť aj viac vecí zrealizovať. Keď toho spoznáme viac, budeme môcť aj viac dosiahnuť. Stagnácia nie je cestou úspechu a napredovania.

Zavedenie nového návyku trvá 66 dní

Podľa výskumu University College London je na zautomatizovanie nových návykov potrebných asi 66 dní. Sú rozdelené do troch fáz po 22 dní.

 • 1. fáza – Zničenie (22 dní)
 • 2. fáza – Zavedenie (22 dní)
 • 3. fáza – Integrácia (22 dní)

V prvej fáze musíme v mysli zničiť staré vzorce a starý spôsob života. V druhej fáze sa vytvárajú v mozgu nové neurónové cesty a začína sa skutočné zavedenie nového návyku. V tretej fáze sa návyk začne udomácňovať, integrovať a všetko sa prepojí. Základom je vytrvalosť. Keby táto zmena nebola na začiatku ťažká, nedošlo by ku skutočnej zmene.

navyky-fazy

Recept 20/20/20 – naštartujte svoje ráno

Túto veľmi užitočnú taktiku, ktorá sa v knihe objavuje aj ako „hodina víťazov“, definujú tri dvadsaťminútové úseky, počas ktorých sa máme venovať POHYBU, ROZMÝŠĽANIU a RASTU. Začína o 5:00 ráno prebudením po dostatočnom spánku, ktorý je tiež veľmi dôležitý.

 • POHYB 20 MINÚ – Optimálne taký pohyb, pri ktorom sa spotíme, spustí v mozgu neurobiologické reakcie, vďaka čomu sa naplno prebudíme, získame viac sily a energie, lepšie sa sústredíme a zlepší sa naša disciplína a chuť do nového dňa. Naštartujeme tým vyššiu produktivitu. Zároveň posilňujeme telo, aby rýchlejšie odbúravalo nadbytočné tuky.
 • ROZJÍMANIE 20 MINÚTTicho a pokoj sú luxusom dnešnej spoločnosti, zabúdame na seba, preto si ho doprajme denne. Premýšľajme nad tým, ako žijeme, kam smerujeme, ale aj o zámeroch a hodnotách, ktoré chceme naplniť v najbližších hodinách. Premýšľajme, ako prežiť skvelý deň. Prinesie nám to pozitívne naladenie a lepšiu kreativitu.
 • RAST 20 MINÚTRastieme aj tým, že si pripomíname naše ciele, vzdelávame sa, čítame knihy, počúvame audioknihy. Prínosom je napredovanie, zvýšenie sebadôvery, odborných znalostí, získavanie lepšej pozície na trhu, osobný rast či zlepšenie nášho vplyvu a aj financií. 20 minút každý deň nie je na vzdelávanie málo a obzvlášť, ak sme v tichu a náš mozog pracuje efektívnejšie.

Desať originálnych taktík pre zrýchlenie progresu

Kniha 5 AM CLUB nám ukazuje aj ďalšie užitočné návyky, ktoré v spojení s ranným vstávaním dokážu urýchliť naše napredovanie. Všimnime si, že sú zamerané nielen na pracovný proces a výkon, ale aj na nás samotných, naše telo či duševno.

 1. BTS – bublina totálneho sústredenia – využite každodennú a ničím nerušenú samotu bez rozptýlení, v pozitívnom prostredí, kde sa cítite dobre (nájdite si také miesto), na vymedzený čas; ide o metaforickú priekopu, kde sami rozhodujete, aké informácie k sebe pustíte, tie negatívne a toxické zablokujte; umožní to zrod vašich nápadov, tvorbu majstrovských diel
 2. Pravidlo 90/90/1 – počas 90 dní investujte prvých 90 minút pracovného dňa do jednej aktivity; bez vyrušovania, hluku, rozptyľovania; pre maximálne sústredenie a výkon; budete prekvapení zo svojho napredovania
 3. Metóda 60/10 – nasadzuje sa po pravidle 90/90/1, kedy nasledujúcich 60 minút treba vyvinúť najväčšiu pracovnú aktivitu a následne si na 10 minút oddýchnuť – prechádzkou, hudbou, meditáciou; lepšie výsledky dosiahnete, keď ste odpočinutí
 4. Každodenná päťka – zapíšte si 5 vecí, ktoré chcete v novom dni dosiahnuť a nastavte sa tak, že počas každej hodiny dosiahnete aspoň malé úspechy a niečo zlepšíte aspoň o 1 %; táto taktika je veľmi účinná pre získanie veľkých výsledkov po malých kúskoch
 5. Cvičenie Druhý dych (C2D) – druhé cvičenie si naplánujte na konci pracovného dňa – napríklad hodinovou prechádzkou v prírode, plávaním, jazdou na bicykli či jogou; pre dobitie batérií, pre oslobodenie od digitálneho vyrušovania či pre úbytok kalórií
 6. Protokol dvoch masáží (P2M) – naplánujte si za týždeň dve 90-minútové masáže; pre dokázateľne výnimočný vplyv na duševný stav, pocit radosti, zdravie a dlhovekosť
 7. Univerzita cestovania – využite čas cestovania na počúvanie audiokníh, učenie, rozširovanie svojich profesionálnych znalostí a osobných vedomostí
 8. Technika skvelého tímu – majte okolo seba odborníkov a prideľujte im špeciálne úlohy, v ktorých nie ste odborníkom, a profitujte z toho; zverte úlohy špecialistom – kondičnému, finančnému, vzťahovému ap.
 9. Systém nastavenie týždňa – vyčleňte si čas na vytvorenie plánu pre nádherný nový týždeň a zapíšte si jeho hlavné body; nezabudnite aj na už spomenuté taktiky, ale aj osobné záľuby a všetko ostatné, čo chcete stihnúť; získajte tak hybnú silu a zlepšenie produktivity
 10. 60-minútový študent – študujte aspoň 60 minút denne, napredujte, naberajte vedomosti ako v škole; pre prehĺbenie vzdelania a motivácie, pre vybudovanie pozície lídra v danej oblasti
taktiky-progres

Zaujímavé citácie z knihy 5 AM CLUB

 • Veľké víťazstvá vznikajú v ranných hodinách, keď sa nikto nepozerá a ostatní spia.
 • Ten, kto sa viac potí pri tréningu, menej krváca pri vojne – sparťanské krédo bojovníkov.
 • Prekážky nie sú nič iné ako testy, ktoré určujú, ako veľmi chcete dosiahnuť výsledky, po ktorých túžite.
 • Oddanosť a disciplína vždy porazia vrodený talent.
 • Všetci máme v sebe sabotéra, ktorý číha v tom najslabšom ja.
 • Čím viac prijmeme presvedčenie o svojej neschopnosti dosiahnuť výborné výsledky vo všetkom, čo robíme, tým bude silnejšie. Stane sa návykom.
 • Ľudia, ktorí sa považujú za obete a majú samé výhovorky, neustále sa sťažujú, nadávajú, len berú, nevytvárajú, iba kritizujú, sú dramatici. Nebuďte nimi.
 • Minulosť je obdobie, z ktorého sa treba poučiť, nie domov, v ktorom máte žiť.
 • Život je príliš hodnotný na to, aby ste ho trávili s ľuďmi, ktorí vám nerozumejú.
 • Vrcholový výkon bez pokojných dovoleniek spôsobuje trvalé vyčerpanie.
 • V podnikaní sa sústreďujem hlavne na pomoc iným.
 • Nemôžete mať áčkovú firmu s céčkovými zamestnancami.
 • Na priemernej úrovni panuje obrovská konkurencia, no na tej najvyššej takmer žiadna.
 • Úspešné firmy a skvelé životy nevznikajú len rýchlou revolúciou, ale tvoria sa postupnou premenou.
 • Keď svoj život zlepšujete po malých kúskoch, ale pravidelne, každý deň, prinesie to neuveriteľné výsledky.

Člen Klubu ranostajov

Za túto knihu vlastne vďačím Indii. Na dlhý let som si zakúpil audioknihu „Mních, ktorý predal svoje Ferrari“ – bestseller Robina Sharmu. Spôsob podania ma veľmi oslovil a jeho Klub ranostajov ma zaujal už len nadpisom, nakoľko som bol naladený podobne. Knihu som si kúpil po návrate a jej obsah ma nesklamal – a vďaka pridanej hodnote, inšpirácii a motivácii sa stala mojou obľúbenou.

Metódu Klubu ranostajov v značnej miere aplikujem. Patrím medzi ranné typy ľudí a niektoré časti popisovaných prvkov som tak po svojom používal ešte pred prečítaním knihy. Znamenala pre mňa ich potvrdenie a vycibrenie. Pridala motivácii a pomohla nastaviť a zlepšiť súčasné, ale aj nové návyky. Cením si ju aj preto, lebo nie je len o teoretizovaní, ale je prakticky využiteľná.

Napríklad taktika 20/20/20, ktorou o 5:00 štartujem moje rána (zatiaľ tie pracovné) sa stala mojím neoddeliteľným ranným rituálom. Až natoľko, že mám výčitky, ak by som to nevedel dodržať. Budím sa už roky bez budíka, intuitívne, telo si to zariadi. A ak chcem mať istotu, päťkrát si v posteli triafam prstom do stredu čela, v duchu si hovoriac čísla, aby podvedomie zabralo včas – o piatej.

„Každá zmena je na začiatku ťažká, uprostred zložitá a na konci úžasná.“

Aj tento článok vznikal využitím pravidla 90/90/1, ktoré umožňuje naplniť ciele rýchlejšie a kvalitnejšie (v bubline totálneho sústredenia BTS, bez atakovania rôznymi ruchmi a vplyvmi). Funguje aj pri kratších cieľoch a úlohách, ktoré si vyžadujú sústredenie a pokoj.

Aplikujem tiež ostatné taktiky a inšpirácie, niektoré nové som doplnil a niektoré prispôsobil. Napríklad som zvýšil frekvenciu masáží z 1 – 2-krát za mesiac na 1-krát za týždeň, a to v rovnaký deň aj hodinu. Veľmi sa na ne teším, hoci je to len 40 minút týždenne. A ďakuje mi za to aj moje telo. Čas po práci si už neviem predstaviť bez 5-kilometrovej prechádzky rýchlou chôdzou s verným psíkom Benym, čo je v podstate technika C2D (cvičenie druhý dych).

Snažil som sa priniesť zopár inšpirácií z jednej z kníh, ktoré ma posunuli. Ak vás oslovila, neváhajte si príbeh prečítať celý a zažiť si ho komplexne a do hĺbky.

Ovocie článku

 • Návyky sú veľmi silným nástrojom pre maximalizovanie produktivity, zlepšenie zdravia či objavenie vnútorného pokoja
 • Včasné vstávanie umožňuje byť po celý deň progresívny, produktívny, plný inšpirácie a sústredenia
 • Klub ranostajov je postavený na rannej rutine, ktorá pomáha k úspechom
 • Kniha je príbehom definujúcim viaceré užitočné taktiky a recepty, ktoré nás inšpirujú a pomáhajú napredovať
 • Nie je nad to vyskúšať to 🙂 a pamätajte „Každá zmena ja na začiatku ťažká, uprostred zložitá a na konci úžasná.“
Pravidelný newsletter

Odšťavený z čerstvých marketingových noviniek, plný výživných informácií. Nezmeškajte náš obsah a zostaňte v obraze.

Author avatar
Roman Kleman
Po 20 rokoch pôsobenia v marketingovej komunikácii priniesol ideu content marketingovej agentúry ContentFruiter. Ako CEO sa stará o jej napredovanie a nové vízie. Tvorba obsahu je mu blízka, je fanúšikom kvalitnej sci-fi aj radostného pohybu po poľných a lesných cestách – bicyklom alebo nordic walkingom s verným psíkom Bearnym. Fascinuje ho vesmír a rád spoznáva svet.
Odber newslettera
Dátum konania webinára mi nevyhovuje

Zanechajte nám na Vás kontakt a my Vás budeme kontaktovať ak budeme realizovať webinár s touto témou aj v inom termíne.