Čo je šťavou pre marketing?

Aby marketing stratil trochu zo svojej šedi, potrebuje šťavu. Napríklad v podobe autentickosti, inšpiratívnosti, originality alebo pridanej hodnoty. Aby sme len nehasili smäd, ale prinášali zákazníkom „nové hodnotné chute“ a zanechali v nich príjemný pocit.

Džús alebo šťavu

Šťavu definuje synonymický slovník ako „tekutinu obsiahnutú v rozličných častiach rastlín, najmä v plodoch, zvyčajne vylisovanú a pripravenú na použitie“. Pri džúse uvádza, že ide len o „hustejšiu ovocnú alebo zeleninovú šťavu“, čiže zjednodušene povedané, šťavu zriedenú.

Šťava ako originál uchováva plnú silu nositeľa, a tak má najlepší predpoklad byť užitočná a uspieť. Content marketing je originálny koncept a proces, v rámci ktorého sa nerobia kompromisy. Poskytuje prirodzenú, nezriedenú kvalitu, je extra, iný, zaujímavý, odlíšiteľný, má pridanú hodnotu. A v neposlednom rade je veľmi užitočný a naozaj účinný, čo potvrdzujú jeho výsledky.

V súvislosti s kontextom, že šťava je kvalitnejší produkt ako džús, možno džúsom nazvať také práce, ktoré sa na content marketing len hrajú. Pracujú napríklad s komerčným alebo povrchným obsahom. Alebo ide o separátne aktivity content marketingu, ktoré sa realizujú samostatne, napríklad iba tvorba obsahu alebo správa sociálnych sietí, prípadne nie sú tieto aktivity vzájomne prepojené. Vtedy určite nedokážu svoj potenciál využiť naplno.

Šťava, ktorú reklama dodá len ťažko

Content marketing pridáva komunikácii značky s trhom a vzťahu so zákazníkmi ďalší rozmer. Ten badať v silnom pute so zákazníkom, ktorému značka pomáha a nič za to od neho nechce. Úžasné je, že content marketing pritom generuje aj ďalšie pridané hodnoty. Ide napríklad o tieto:

 • Punc odborníka, rešpekt, dôvera / Informačné líderstvo
 • Publikum, ktoré rastie / Vlastné médium
 • Marketingový a predajný nástroj / 24/7
 • Šetrenie nákladov na online podporu / Efektivita
 • Dlhodobý rast / Významná pomoc aj v čase kríz

Značky vďaka content marketingu získavajú dlhodobé hodnoty a ich zákazníci pomoc, inšpiráciu a zábavu. Aj tomuto synergickému efektu vďačí content marketing za svoju popularitu a úspech.

Šťavnatosť content marketingu

Prirodzenou snahou šikovných marketérov je, aby ich marketingové aktivity boli príťažlivé, atraktívne, inovatívne, zábavné, ale aj efektívne. Akú šťavu teda pridáva content marketing?

1. Inovatívnosť

 • Tlak nahrádza ťahom. Inovatívnosť content marketingu stále spočíva v prístupe značiek k zákazníkom. Ešte zďaleka nie je bežné, aby ich priťahovali a nie iba tlačili na ich peňaženky. Avšak tento pomer sa už začína meniť.
 • Pri content marketingu nejde o mesačnú alebo ročnú aktivitu, ale o dlhoročný záväzok voči klientom. Nie je to kampaň tu a teraz, ale kontinuálna a konzistentná práca s trhom a zákazníkmi.
 • Marketing obohacuje o nové formy obsahu, napríklad e-knihy, infografiky, infoobrázky, tematických sprievodcov či pillar pages (vstupné stránky, podstránky) a podobne.
 • Content marketing prináša obsah, ktorý je na Slovensku veľmi unikátny a autentický, vďaka čomu sa môžu značky odlišovať od svojej konkurencie.

2. Kreatívnosť

 • Práca s obsahom generuje množstvo kreatívnych príležitostí. Či už v spôsobe stvárnenia danej témy, alebo atraktívne zvolenej formy obsahu.
 • Vznikajú aj úplne nové formáty, ako napríklad dynamické infografiky, spomínané pillar pages atď.
 • Kreativita v content marketingu umožňuje tvoriť nielen nové výstupy, ktoré sú jedinečné, unikátne, a pritom užitočné, ale celkovo taktiež otvára nové pohľady na témy, segmenty a problematiky.

3. Efektívnosť

 • Vďaka svojmu charakteru a fungovaniu možno content marketing smelo považovať za skutočnú investíciu. Čokoľvek, čo sa v rámci neho deje v čase, má dlhodobý efekt, trvácnosť aj výkon, čo oproti pominuteľnosti reklamných kampaní predstavuje podstatný rozdiel.
 • Dokáže významne šetriť na výdavkoch na online marketing. Prepočty ukazujú, že sú to desaťtisíce eur ročne.
 • Produktom content marketingu je aj vlastné médium, ktorého publikum tvorí neustále rastúca komunita okolo značky. Tá má tým pádom k dispozícii komunikačný kanál, ktorý môže využiť kedykoľvek, a za reklamné posolstvá v ňom nemusí platiť.
 • Content marketing funguje 24/7, a to aj v rámci predaja, dokonca v krízových časoch s obmedzeným alebo žiadnym rozpočtom na podporu.

4. Zábavnosť

 • Content marketing produkuje obsah, ktorý je užitočný a zároveň zábavný, obsah, ktorý trh rád konzumuje. Patria sem rôzne kvízy, súťaže, ankety, ale i rozprávky či príbehy.
 • Obsah, pri ktorom sa dá zrelaxovať a pookriať alebo ktorý vyčaruje príjemné emócie, je veľmi vyhľadávaný. Content marketing rád kombinuje vzdelávanie či inšpiráciu práve hravou formou, ktorá v rámci danej témy dokáže u ľudí udržať dlhodobú pozornosť.

Energia pre marketing

Šťava pre marketing sa dá nájsť aj v kombinácii faktorov, ktoré marketingovým aktivitám dodávajú energiu a pomáhajú im tak dosahovať lepšie výsledky. Content marketing ich má implementované všetky. Dokonca sám osebe jedným z piatich dôležitých faktorov je.

1. Dôraz na zákazníka

 • Dôležité je vytvárať marketingové kampane a nástroje, ktoré rešpektujú potreby a záujmy zákazníkov. Značkám sa vyplatí prispôsobovať svoju komunikáciu konkrétnym cieľovým skupinám a vytvoriť so zákazníkmi emocionálny vzťah.

2. Personalizácia

 • Personalizácia marketingových aktivít im dodáva lepší výsledok. Značky tak pre svojich zákazníkov vedia vytvárať jedinečné a osobné skúsenosti, čo im umožní zvýšiť ich lojalitu a záujem o produkt alebo službu.

3. Inovácie

 • Inovatívne prístupy a nástroje sú pre marketingový úspech veľmi dôležité. Značky by sa mali vymaniť z konvenčných marketingových taktík a využívať nové technológie a trendy, aby zákazníkov zaujali.

4. Sociálne médiá

 • Interakcia na sociálnych sieťach je už neoddeliteľným nástrojom marketingovej komunikácie. Značky vďaka nim oslovia širokú cieľovú skupinu, vytvárajú si vzťahy so svojimi zákazníkmi a dokážu získať cenné spätné väzby.

5. Content marketing

 • Obsahový marketing je pre úspešnosť v dnešnej dobe charakteristickej reklamným pretlakom veľmi dôležitý. Vďaka kvalitnému, relevantnému a konzistentnému obsahu dokážu značky zákazníkov pritiahnuť, zaujať a zvýšiť ich záujem o produkty, vytvoriť si dobré meno či získavať užitočné podnety pre svoj marketing.
Zdroj: Vygenerované prostredníctvom Dall ·E 2 (OpenAI)

Mimoriadne koncentrovaná šťava

Šťavou pre marketing je nielen to, čo mu dodáva energiu, ale aj niečo, čo ho posúva vpred, núti ho napredovať, hľadať iné cesty k zákazníkom. Trh si sám pýta riešenia a dáva odpovede. Niekedy však prídu veľmi silné podnety, ktoré trhom, aj tým marketingovým, zalomcujú. A ten sa musí prispôsobiť. Práve žijeme takú dobu. Sme na prahu revolúcie nielen v marketingu. O pozornosť sa veľmi razantne prihlásila umelá inteligencia, ktorá s nami nebude len četovať, ale významne zasiahne do každej z oblastí, ktorej sa ako marketéri venujeme. Četovanie so špičkovým jazykovým modelom ChatGPT vyvinutým spoločnosťou OpenAI alebo generovanie obrázkov cez Dall·E je len začiatok.

Aké chute bude mať šťava, ktorú nám prináša umelá inteligencia, to v súčasnosti nevieme celkom odhadnúť. Bude to však vzrušujúce.

Pravidelný newsletter

Odšťavený z čerstvých marketingových noviniek, plný výživných informácií. Nezmeškajte náš obsah a zostaňte v obraze.

Author avatar
Roman Kleman
Po 20 rokoch pôsobenia v marketingovej komunikácii priniesol ideu content marketingovej agentúry ContentFruiter. Ako CEO sa stará o jej napredovanie a nové vízie. Tvorba obsahu je mu blízka, je fanúšikom kvalitnej sci-fi aj radostného pohybu po poľných a lesných cestách – bicyklom alebo nordic walkingom s verným psíkom Bearnym. Fascinuje ho vesmír a rád spoznáva svet.
Odber newslettera
Dátum konania webinára mi nevyhovuje

Zanechajte nám na Vás kontakt a my Vás budeme kontaktovať ak budeme realizovať webinár s touto témou aj v inom termíne.