Vstúpte do sveta online marketingu s tou správnou platformou a využite jej plný potenciál

Sociálne siete sa stali neoddeliteľnou súčasťou digitálneho ekosystému. Avšak samotná prítomnosť na týchto platformách už firmám a značkám nestačí. Ako si zabezpečiť pozornosť v preplnenej digitálnej dobe? Kľúčom k úspechu je strategický prístup a prispôsobenie obsahu špecifikám jednotlivých sociálnych sietí. Výber tej najvhodnejšej pre vašu značku či firmu je rozhodujúci pre váš úspech v online marketingu. Viete, ktoré sú najlepšie pre distribúciu vášho obsahu?

Facebook: Domov pre rôznorodý obsah

Stále je jednou z najväčších sociálnych platforiem, a to nielen v počte používateľov, ale aj v možnostiach distribúcie obsahu. Pre úspech na Facebooku je dôležité vytvárať rôznorodý content – od textových príspevkov cez obrázky až po videá či živé vysielania.

TIP:

Používajte silné vizuálne prvky, zapájajte svoje publikum pomocou otázok či súťaží a aktívne s ním komunikujte.

Facebook je optimálny pre širokú škálu odvetví – od malých podnikov až po veľké korporácie. Odporúča sa najmä pre maloobchodné značky, služby zamerané na spotrebiteľov, ale aj B2B podniky, ktoré chcú budovať vzťahy so svojimi klientmi a zdieľať relevantné odborné informácie.

Nie každý príspevok je vhodný na všetky typy sociálnych sietí.

CF odporúčanie:

Aby ste vo svojich príspevkoch na Facebooku udržali konzistentnosť, zamerajte sa na pravidelný obsah alebo rubriku, ktorá bude vychádzať napríklad v ten istý deň v týždni alebo mesiaci. Takto svojich sledovateľov naučíte očakávať pravidelný a kvalitný content, na ktorý sa môžu tešiť.

Instagram: Objavte moc vizuálnych príbehov

Táto sociálna sieť je vhodná najmä pre vizuálny obsah. Aby ste v rámci nej dosiahli úspech, je dobré, ak disponujete kvalitnými fotografiami a videami.

Využitie Instagram Stories a živých vysielaní je skvelým spôsobom, ako interagovať so sledovateľmi a objasniť im napríklad vnútorné fungovanie vášho podniku a tvorivé procesy, viesť webináre a zaujímavé rozhovory alebo jednoducho len ukázať, ako vyzerá bežný deň vo vašom biznise. Aj takýmto štýlom sa viete priblížiť svojim sledovateľom a fanúšikom.

Pre značky a firmy v oblastiach ako móda, krása, cestovný ruch a stravovanie je Instagram ideálnou voľbou. Jeho silný dôraz na kvalitný obrazový obsah poskytuje jedinečnú príležitosť na kreatívnu prezentáciu produktov a zážitkov. Značkám taktiež umožňuje budovať svoju vizuálnu identitu a spájať sa s mladšími, vizuálne orientovanými zákazníkmi.

Navyše sa v poslednej dobe na tejto platforme objavili aj krátke edukačné kanály zamerané na rôzne témy. Rozhodujúce je však prezentovať videá alebo príspevky čo najzaujímavejším spôsobom a doplniť ich relevantnými faktami a informáciami, ktoré chcete s ľuďmi zdieľať. Takto je možné efektívne osloviť cieľovú skupinu a získať si jej pozornosť.

CF odporúčanie:

Využívajte farebne zjednotené šablóny rubrík vo svojom feede, aby ste dosiahli jednotný vzhľad vášho IG profilu. Zlepšíte tak nielen estetiku svojich príspevkov, ale aj zvýšite ich vizuálnu príťažlivosť pre sledovateľov. Jednotná farebná schéma môže výrazne posilniť identitu vašej značky a uľahčiť užívateľom rozpoznávanie vášho obsahu.

Ukážka Instagram feedu (zdroj: ContentFruiter)

Dobrá rada nad zlato

Prepojenie Facebooku a Instagramu môže značne zjednodušiť vašu prácu. Ak však chcete na týchto sociálnych sieťach zverejňovať rozmanitý, teda nie totožný obsah, tento krok je zbytočný. Už pri plánovaní contentu je dôležité zvážiť, ktoré príspevky sú vhodnejšie pre konkrétnu platformu, čo nimi chcete povedať a akú cieľovú skupinu máte v úmysle osloviť. Len tak zabezpečíte, že váš obsah bude na oboch platformách efektívne komunikovať s publikom a maximalizovať dosah vašich marketingových cieľov. Je podstatné, aby príspevky zohľadňovali špecifiká a očakávania užívateľov jednotlivých sietí, čo umožní lepšiu interakciu a zapojenie komunity.

Skúšať, skúšať a znova skúšať

V posledných rokoch sa však ukazuje, že triumf na Instagrame nezávisí iba od vyšperkovaných a krásnych fotografií. Existuje mnoho profilov, ktoré dosiahli veľký úspech vďaka svojmu obsahu, príbehom alebo originalite, hoci nemajú profesionálne fotografie. Dôležité je produkovať zaujímavý obsah, ktorý oslovuje vašu cieľovú skupinu, a byť schopný budovať komunitu okolo vášho profilu. Autenticita, kreativita i konzistentnosť vo vašich príspevkoch a interakciách so sledovateľmi môže byť kľúčom k zdaru. Nezabúdajte ale na fakt, že nikdy neoslovíte každého, teda že v online priestore nebudete šálkou kávy pre všetky publiká.

Ukážka Instagram feedu (zdroj: ContentFruiter)


Dôkladné plánovanie a prispôsobenie obsahu každému kanálu je predpokladom
úspešnej online prezentácie.

Čo môžete skutočne urobiť s vaším LinkedIn profilom?

Oveľa viac, než si myslíte! Mnoho ľudí a firiem si zakladá LinkedIn profil iba preto, aby ho mali, no následne ho nevyužívajú a ďalej s ním nepracujú. Aby ste z jeho potenciálu vyťažili čo najviac a dosiahli aj nejaké výsledky, je nevyhnutné ponúknuť content vhodný pre vašu profesijnú oblasť, v ktorej pôsobíte alebo podnikáte.

Tip:

Pravidelne zdieľajte články, blogy a odborné rady, ale aj vaše názory, ktoré zaujmú váš profesionálny network. Nezabúdajte na interakciu s ostatnými používateľmi prostredníctvom komentárov a zdieľaním ich obsahu.

Odomknite potenciál LinkedInu

LinkedIn je ideálnou voľbou pre B2B podniky, odborníkov a zamestnávateľov. Táto platforma slúži na zdieľanie relevantných odborných informácií, vyhľadávanie kvalifikovaných pracovníkov a budovanie profesijných vzťahov. Značky by mali využiť výhody LinkedInu na posilnenie svojej odbornosti a rozšírenie siete kontaktov v ich priemysle.

Dobrá rada nad zlato

Stratégia na LinkedIne si vyžaduje nielen pravidelné zdieľanie obsahu, ale aj sledovanie a analyzovanie vývoja. Zásadné je byť autentický a konzistentný, čím docielite, že vaša komunikácia bude dôveryhodná a priláka pozornosť správnych ľudí. Tento fakt je, mimochodom, dôležitý pri všetkých sociálnych sieťach, do ktorých sa pustíte.

Budujte svoj brand na TikToku: Mladé publiká čakajú

TikTok sa v rámci sociálnych médií stáva fenoménom svojím ohromujúcim tempom rastu a nezanedbateľným potenciálom pre tvorcov obsahu. Jeho charakteristický krátky a pútavý formát umožňuje tvorbu kreatívnych videí, ktoré oslovujú najmä mladšiu cieľovú skupinu. A pre značky či firmy, ktoré svoje úsilie smerujú na mladých a taktiež technologicky zdatných jednotlivcov, je TikTok jedinečnou platformou. Je vhodný pre zábavný obsah, kreatívne videá i brand building.

Svoje miesto si tu nájdu odvetvia či spoločnosti zaoberajúce sa dekoráciami do bytu, módou, krásou, stravovaním, fitness, wellness, cestovaním alebo technológiami, ale aj elektronikou. Platformu využívajú takisto tanečné školy a rôzne iné inštitúcie.

Poskytuje tiež priestor pre zábavu i edukatívny obsah. Fantázii sa teda na TikToku medze nekladú. V podstate ponúka príležitosť pre akýkoľvek typ značky alebo firmy, ktorá sa vie prispôsobiť jeho formátu a cieľovej skupine. Je už len na vašom rozhodnutí, či svoje publikum dokážete nájsť aj tu a zároveň ho osloviť svojím pútavým a pravidelným obsahom.

Dobrá rada nad zlato

Je dôležité uvedomiť si – a to hlavne v prípade TikToku –, že ak videá nebudete zverejňovať pravidelne niekoľkokrát týždenne, zakladať si profil na tejto platforme nebude mať veľký zmysel. Takéto množstvo contentu si vyžaduje angažovanosť jednej osoby, ktorá sa bude venovať výhradne natáčaniu videí na TikTok. To by si mali firmy ujasniť už pri samotnom plánovaní a vytváraní svojich sociálnych sietí. Je potrebné, aby jednotlivci alebo spoločnosti zvážili, či majú k dispozícii dostatočné zdroje na udržanie požadovaného tempa tvorby obsahu na TikToku, aby mohli dosiahnuť očakávané výsledky.

Je nutné mať na zreteli skutočnosť, že TikTok nie je prístupný vo všetkých krajinách. V niektorých sa dokonca uvažuje o jeho zákaze, pričom sa napríklad v Spojených štátoch amerických v tomto smere už začínajú podnikať určité právne kroky. Podnikatelia, ktorí chcú expandovať na medzinárodné trhy, by preto mali tento aspekt dobre zvážiť.

YouTube: Skutočne vhodná platforma pre váš biznis?

YouTube je vhodný pre značky a firmy, ktoré chcú zdieľať dlhšie videá a tvoriť komplexný obsah. Je ideálny pre obsahových tvorcov, tutoriály a demo videá. Značky by YouTube mali využiť na budovanie komunity a poskytovanie hodnotných informácií svojim zákazníkom. Investujte do kvalitného contentu a nezabudnite na SEO optimalizáciu, aby vaše videá boli ľahko nájdené.

Tip:

Premýšľajte nad tým, či sú vaši diváci alebo odberatelia schopní venovať dostatočnú pozornosť dlhším videám. V dnešnej uponáhľanej dobe a ére krátkych videí, aké nájdeme na TikToku, sa tento čas skrátil na pár vzácnych sekúnd. Ak záujem neupútate hneď na začiatku, riskujete, že váš dlhší obsah nebude dostatočne atraktívny. Stratiť sledovateľa už v úvode je prehra, pretože video odignoruje a viac mu nebude venovať pozornosť. Téma, ktorú prezentujete, by tým pádom mala byť natoľko pútavá, aby oslovila konečného sledovateľa či zákazníka, a tiež vhodná pre dlhší formát na platforme, akou je YouTube.

Pri výbere správnej platformy je dôležité zohľadniť ciele vašej značky a potreby vašich zákazníkov. Každé online médium má svoje vlastné charakteristiky a demografický profil, a preto je nevyhnutné vybrať to najvhodnejšie, ktoré vám zabezpečí maximálny dosah a angažovanosť. Niektoré môžu byť ideálne na budovanie značky a zvýšenie jej viditeľnosti, zatiaľ čo iné sa lepšie hodia pre priamu generáciu obchodu alebo získavanie leadov.


Aj keď sociálne siete bývajú často nepredvídateľné, je dôležité neváhať skúšať nové platformy a formáty obsahu. Hľadanie správnej kombinácie je podobné hľadaniu šťastia na lúke plnej trojlístkov – náročné, no nie nemožné.

Samozrejme, môžete sa uberať aj „ľahšou cestou“ a univerzálne zdieľať vaše obsahy a videá na všetkých možných sociálnych sieťach dúfajúc, že sa niečo „uchytí“. No táto taktika nie je efektívna, skôr predstavuje strieľanie na slepo, bez jasnej stratégie.

V konečnom dôsledku by vaším cieľom nemala byť všeobecne len prítomnosť na rôznych sociálnych sieťach, ale skôr účinná komunikácia na vybraných platformách, ktoré značke či firme ponúkajú obchodný potenciál.

Prehnané rozptýlenie pozornosti na všetky smery môže viesť k strate času a zdrojov. Takže skôr, ako sa pustíte do šírenia obsahu na každú stranu, zvážte, aké výhody a prínosy vám získa vaša prítomnosť na danej sociálnej sieti. Investícia do efektívnej komunikácie na správnych platformách môže priniesť väčšiu návratnosť investícií, ale taktiež posilniť vašu značku v online prostredí.

Pravidelný newsletter

Odšťavený z čerstvých marketingových noviniek, plný výživných informácií. Nezmeškajte náš obsah a zostaňte v obraze.

Author avatar
Ivana Matušková
V CF-ku zastáva pozíciu social media manažérky. Na jej práci ju baví, že je kreatívna a ide o odvetvie, ktoré je veľmi dynamické. Vo svojom voľnom čase rada počúva krimi podcasty. Okrem toho rada cestuje za dobrým jedlom a kávou.