Prečo nekráčať s davom?

Asi sa všetci zhodneme na tom, že reklamná presýtenosť dnes skôr znižuje účinnosť reklamy. Ale čo ak príde recesia či kríza a mnoho firiem usúdi, že treba pribrzdiť, resp. úplne zabrzdiť, a obmedzí svoju propagáciu, prípadne všetky marketingové aktivity? Čo sa stane potom, keď to všetci alebo väčšina urobí a ten, kto si povie, že nebude kráčať s davom, zvýši svoje úsilie?

Dostane sa do pozície Síriusa – dovolím si malú metaforu. Ako je Sírius označený za najjasnejšiu hviezdu na nebi (neberúc do úvahy Slnko), takáto spoločnosť tiež zostane tou najjasnejšou v trhovom konkurenčnom prostredí. Veď prečo by niekto obmedzoval to, čo je užitočné. Prečo by sa mal pozerať na marketingové výdavky ako na niečo neproduktívne, keď mu doteraz fungovali a považoval ich za neoddeliteľnú súčasť svojho biznisu? V čase krízy sa nemení účinok marketingových aktivít, mení sa len správanie spotrebiteľa, ktorý citlivejšie reaguje na zmeny.

Ak si firma neurobí analýzu trhu, resp. správanie zákazníkov, neodhalí ich spôsoby uvažovania a neprispôsobí tomu svoju komunikáciu, potom sa jej môže zdať, že škrtať výdaje na marketing je rozumné. Preto nekráčať s davom znamená neškrtať bezhlavo náklady na marketing, ale usilovať sa lepšie zacieliť.

Správne cielenie

Zvoliť správnu marketingovú politiku je v čase krízy zlomovým momentom, pretože každá firma sa snaží o udržanie pozície na trhu, nakoľko sa znižuje záujem o nákup či predaj tovarov alebo služieb. Marketingové aktivity sa vo firmách mnohokrát neprávom označujú ako luxus, ktorého je treba sa v ťažkých časoch rýchlo zbaviť. Ten, kto nekráča s davom, si uvedomuje, že marketing je jediným účinným prostriedkom, ktorý môže dopomôcť k prekonaniu krízy, a preto si jeho obmedzenie nemôže alebo nechce dovoliť.

Veď už jeden stratený zákazník nie je len strata jedného budúceho predaja, je to strata budúceho zisku z celoživotných nákupov tohto zákazníka, čo v takomto období môže znamenať vážnu hrozbu.Čím je firma viditeľnejšia a zákazník spokojnejší, tým viac nákupov uskutoční. Nehovoriac o tom, aké dôležité je odporúčanie takéhoto spokojného zákazníka.

Nákupné správanie zákazníka

Snáď najsilnejšou zbraňou je pevný vzťah k zákazníkovi. Takýto zákazník je menej citlivý na zmeny cien a nie je tu vysoké riziko, že by prešiel ku konkurencii, ktorá má nastavenú nižšiu cenovú politiku.
Lojálny zákazník je zdrojom vyššieho zisku. A práve tu sa dostávajú do popredia firmy, ktoré majú záujem vystúpiť z davu a investujú do content marketingu, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje práve v tom, že si budujú svoju komunitu verných zákazníkov, pre ktorých tvoria pridané hodnoty, a nie iba predávajú svoje produkty a služby.

TIP

Byť viditeľný, udržať si pozíciu, budovať značku, poznať dobre trh a svoju klientelu, prinášať hodnoty, mať verných zákazníkov a získavať nových… je účinná prevencia v ťažkých časoch a v tých dobrých predstavuje výrazné posilnenie svojej pozície a rastu. V stručnosti povedané, aj orientácia na content marketing ako účinný nástroj a súčasť marketingovej stratégie je jednou z možností, ako vystúpiť z davu.

Pravidelný newsletter

Odšťavený z čerstvých marketingových noviniek, plný výživných informácií. Nezmeškajte náš obsah a zostaňte v obraze.

Author avatar
Mariana Balúnová
Neustála radosť spoznávať ľudí, ktorí ju vždy niečím inšpirujú, ju postavila do roviny Sales Manager v CF-ku. Viera v naše služby a schopnosť tímu dáva Marianke silu a energiu pre biznis. Najväčšou odmenou je pre ňu spokojný klient. Budovanie dôvery považuje za jeden z kľúčových momentov celej škály aktivít, ktoré denne vykonáva. A keď príde na rad relax, najväčším potešením je pre ňu wellness.