Content marketingové projekty

ikona - tvoríme hodnoty

Pre klientov tvoríme dlhodobé hodnoty

Realizujeme online marketingové projekty budované na strategickej práci s užitočným obsahom, ktoré firmám a ich zákazníkom prinášajú trvalé hodnoty efektívne a dlhodobo.

ikona - informačný líder

Budujeme informačných lídrov

Využívame neobsadený priestor na konkurenčnom trhu našich klientov a vytvárame z nich informačných lídrov, vďaka čomu pomery na trhu meníme v ich prospech.

ikona - funkčný content marketing

Funkčný content marketing

Aplikujeme Funkčný Content Marketing, s vlastným overeným know-how, pri ktorom dokážeme výkony projektov aj garantovať a ponúknuť exkluzivitu spolupráce.

Naše služby

Realizujme projekty Funkčného Content Marketingu, pri ktorom garantujeme rast vopred definovaných metrík/KPIs. Spolupracujeme exkluzívne, na ročnej báze a výsledky neustále meriame a analyzujeme. Súčasťou našich služieb sú napríklad:

Analýzy online prostredia

Mapujeme konkurenčné prostredie, v ktorom sa klient pohybuje, a definujeme príležitosti a hrozby. Je to jeden zo základných pilierov relevantnej stratégie projektu.

Relevantné obsahové stratégie

Tvoríme ich vychádzajúc z našich skúseností s niekoľkoročnými projektami. Jedným z ich dôležitých pilierov sú ciele klienta, keďže projekt má prinášať výkon.

Premyslená tvorba obsahu

Originálny, kvalitný, relevantný a konzistentný obsah je základom úspechu projektu. Obsah je pestrý a môže mať formu článkov, reportáží, infografík, videí, e‑kníh a pod.

Strategická distribúcia obsahu

Výkon projektu výrazne ovplyvňuje aj šírenie obsahu smerom k cieľovej skupine. Distribúcia zahŕňa napríklad správu sociálnych sietí, e‑mail marketing, linkbuilding, natívnu reklamu a pod.

Permanentná optimalizácia

Sledujeme reakcie na trhu a spravované projekty neustále vyhodnocujeme optimalizujeme, aby svoje ciele dosahovali čo najefektívnejšie. Reagujeme na podnety a priority klienta.

Inovácie a podnety

Mapovaním oblasti, v ktorej sa klient pohybuje, získavame informácie, a tie následne vyhodnocujeme, spracovávame a predkladáme klientom ako podnety na príležitosti.

Reporty a progres

V reportoch klienta pravidelne informujeme o výkone jeho projektu. Pri stretnutiach definujeme rezervy aj progres a navrhujeme riešenia pre zvýšenie výkonu projektu.

Aký to má pre klientov význam

ikona - rast s garanciou

RAST S GARANCIOU
+ INFOLÍDERSTVO

 • garantovaný rast vopred dohodnutých konverzií vrátane predajných
 • informačné líderstvo, ktorým klient mení pomery na svojom trhu
 • rast renomé značky ako uznávaného odborníka vo svojej oblasti
 • priamy a merateľný dopad na dopyty a predaj napríklad aj v e‑shope

ikona - komunita

VLASTNÁ SILNÁ KOMUNITA
+ VLASTNÉ MÉDIUM

 • rast vlastnej komunity a jej lojality = top hodnota firmy
 • vlastné médium = reklamný priestor zdarma na okamžité oslovenie trhu
 • silný vzťah so zákazníkmi postavený na hodnotách, pomáha aj v ťažkých časoch
 • prílev nových zákazníkov (aj od konkurencie) a otvorenie nových trhov

ikona - efektivita

EFEKTÍVNA INVESTÍCIA
+ NOVÉ PRÍLEŽITOSTI

 • tvorba dlhodobých hodnôt efektívnejšie ako pri klasickej kampani
 • významné dlhodobé šetrenie nákladov na online marketing
 • zisk top organických pozícií vo vyhľadávaní na relevantné kľúčové slová
 • prieskum trhu a reakcií prinesie odhaľovanie nových príležitostí

ContentFruiter
a tendre

Ak nás chcete prizvať do tendra, potešíme sa. Zvážime však účasť optimálne pri takto vytvorenom transparentnom prostredí:

ikona cm tender

ide naozaj o content
marketingový tender

ikona - zadefinovanie informácií

má dostatočne zadefinované
informácie, ciele a termíny

ikona - informácia o počte agentúr

informáciu o počte/názve
agentúr sa dozvieme vopred

ikona - skicovné

skicovným nám dáte najavo,
že si našu prácu vážite

Hodnoty, ktoré nás charakterizujú

Vytrvalosť

Hodnoty pre klientov kreujeme tak, aby pretrvali, potešili, inšpirovali a vybudovali z nich informačných lídrov. Tvoríme ich aktívnou prácou s užitočným obsahom, ktorú robíme s vášňou a aj s cieľom nadchnúť klientov.

Content marketingom budujeme trvalé hodnoty, lojálne komunity, dlhodobé vzťahy, silné značky, vlastné médiá, prinášame efektiviturast predaja.

Exkluzivitagarancia rastu sú pri spolupráci samozrejmosťou.

Radosť

Práca robená so srdcom prináša lepší výsledok. Do spolupráce s klientom vstupujeme ako partner a priateľ.

Nadšenie, s ktorým tvoríme content marketingové projekty, sa snažíme preniesť aj na neho. Užitočný obsah, ktorý kreujeme, je reálnou pridanou hodnotou pre zákazníkov našich klientov. Prináša radosť, pomáha, zabáva a inšpiruje.

Pre nás, Fruiterov, je content marketing nielen vášňou, ale aj poslaním. Našou najväčšou radosťou sú práve nadšení klienti.

Hrdosť

Už 5 rokov sme hrdí na tím našich špecialistov – Fruiterov.

Tiež na to, že sme prvou čisto content marketingovou agentúrou na Slovensku. Tešíme sa z výsledkov a výkonov projektov našich klientov a z hodnotení a ocenení našej práce. Viacerí klienti s nami spolupracujú už piaty rok.

Naše projekty rezonujú aj v odborných súťažiach. Sme hrdí, že inšpirujeme aj zahraničie a projekty, ktoré sme spustili na Slovensku, chcú klienti rozbiehať aj v ostatných krajinách.

Cieľavedomosť

Klientom prinášame zákazníkov vďaka hodnotám, ktoré pretrvajú.

Cielime na B2C aj B2B segment a na rozdiel od nátlakovej reklamy zákazníkov ku klientom priťahujeme, a to dlhodobo.

Rozhoduje precízna príprava, profesionálne nastavená stratégia a produkcia s distribúciou, ktoré reagujú na dianie na trhu.

Plníme rastové ciele klientov, budujeme renomé ich značiek, silné a lojálne komunity, ich vlastné médiá. Tvoríme informačných lídrov.

Energia

Znalosti a nadšenie nás poháňajú. Umožňujú nám tvoriť trvalé hodnoty prinášajúce rast klientom a pridanú hodnotu ich zákazníkom. Posilnili sme aj naše know-how inšpirované otcom content marketingu, Joem Pulizzim, a pri projektoch Funkčného Content Marketingu sme ho doplnili o garancie rastu ich výkonov.

Našimi prípadovými štúdiami inšpirujeme, edukujeme aj pomáhame. Zodpovednosť voči sebe aj voči svetu, v ktorom žijeme, patrí medzi naše pevné hodnoty.

Posúvanie hraníc

Projekty, ktoré tvoríme, majú vždy svoj cieľ.

Klient jasne vidí, či sme sa dostali, kam sme plánovali. Vyberáme sa s ním na dlhšiu, avšak efektívnu cestu content marketingu, ktorá prináša ovocie.

Prípadné prekážky, ku ktorým sa staviame čelom, nás posilňujú a na konci sa aj vďaka novým riešeniam spolu s klientom tešíme z rastúcich výsledkov.

Pri pokračovaní spolupráce si definujeme vyššie a náročnejšie ciele, pretože posúvanie hraníc nás baví.