Vytlačí content marketing klasické “PíáR”?

Public relations (PR) zatiaľ u nás ešte stále pozná viac ľudí ako content marketing (CM). PR má mnoho definícií, oficiálny preklad však hovorí, že ide o “vzťahy s verejnosťou”. Pri content marketingu ide o “obsahový marketing”. Ak sa na to pozrieme z pohľadu firmy, ktorej cieľom je predávať, úlohou PR aj CM je vytvárať také prostredie a vzťahy, ktoré budú mať pozitívny vplyv na vnímanie firmy jej zákazníkmi a následne aj na jej predajné výsledky. Pozrime sa, či a kto má pritom navrch.

Rozdiely

Na trhu môžeme v súčasnosti badať tri silné marketingové nástroje, ktorými si firmy “vylepšujú” svoju pozíciu u zákazníkov a na trhu. Porovnajme preto popri PR a CM aj REKLAMU.

Tabuľka porovnania CM, PR a REKLAMY.

 

Spája niečo CM a PR?

Obe spája snaha vylepšiť pozíciu firmy na trhu a jej vnímanie ich publikom. A to dlhodobo. Obe, na rozdiel od reklamy, netlačia zákazníkov do predaja, ale snažia sa vytvárať s nimi vzťah. Obe tvoria vlastný a originálny obsah.

Public relations sa o to snaží s využitím faktov a pozitívnych informácií o vlastnej firme, alebo o témach, ktoré sa firmy týkajú. Tieto informácie PR zoberie a pracuje s nimi novinárskym štýlom. Snaží sa aj o to, aby boli výstupy mediálne uverejnené a najlepšie aj podpísané tretími stranami - novinármi. Vtedy to dôveru informácie zvyšuje a lepšie dokáže ovplyvniť masy.

Aj content marketing sa snaží vylepšiť pozíciu firmy na trhu. Ide na to však inak, a to prostredníctvom tém, ktoré zákazníkov zaujímajú. Informuje o zaujímavých veciach, o užitočných nápadoch, tipoch, ktoré zákazníci hľadajú a potrebujú vedieť, radí im. Buduje tak svoju pozíciu odborníka a zvyšuje svoju reputáciu.

Tak PR ako aj CM, aby klientom priniesli svoje ovocie, musia stáť na stratégii, ktorá sa definuje vopred. V oboch prípadoch ide o plánovaný proces, ktorý je postavený na profesionalite výstupov, pravidelnosti a aktuálnosti. Treba však byť pripravený reagovať aj na mimoriadne udalosti.    

Aké sú rozdiely medzi CM a PR?

Aktuálna definícia americkej PR asociácie PRSA definuje PR ako  “vzťahy s verejnosťou, ktoré sú strategickým komunikačným procesom na budovanie vzájomne výhodných vzťahov organizácie a jej publika.”

Content Marketing Institute definuje CM ako “strategický marketingový prístup, ktorý sa zameriava na tvorbu a šírenie hodnotného, relevantného a konzistentného obsahu, aby prilákal a udržal jasne definovanú cieľovú skupinu, a tak napokon priviedol zákazníkov k ziskovému správaniu.”

Porovnaním PR a CM možno konštatovať, že dôraz pri PR je kladený na budovanie výhodných vzťahov, a to pozitívnym ovplyvňovaním publika. Pritom CM sa sústreďuje na budovanie pozície odborníka tvorbou a distribúciou užitočného obsahu vyvrcholením v nákupnej akcii zákazníka.

Základom public relations sú (teda mali by byť) pravdivé a aktuálne informácie o firme. Základom content marketingu je odbornosť a trefnosť pri témach, ktoré zaujímajú zákazníkov.

PR sa snaží pre svoje šírenie využívať možnosti tretích strán - predovšetkým novinárov a mienkotvorné médiá, ako aj vlastné možnosti klienta (web, publikácie a p.). CM využíva primárne svoj vlastný web, na ktorom pod vlastným menom publikuje originálny, kvalitný a užitočný obsah, na ktorý odkazuje aj pri sociálnej komunikácii.

Pri CM je obojstranná komunikácia so zákazníkom intenzívnejšia ako pri PR. Je to vďaka tomu, že CM obsah je umiestnený priamo na webe firmy, na rozdiel od PR informácií, ktoré sa publikum dozvedá aj z rôznych médií.

PR využíva stratégiu tlaku, musí sa snažiť, aby sa informácie dostali do médií. CM naopak ťaží zo stratégie ťahu, teda produkuje taký obsah, ktorý priláka zákazníkov na ich web.  

V PR textoch býva často spomenuté meno firmy či produktu. Content marketing vo svojich výstupoch názvy produktov nespomína, nakoľko neslúži na priame propagovanie značky, ale chce byť pre svojich recipientov užitočný.

PR je aj o dosiahnutí zmeny názoru a myslenia na dané témy. Tu sa v prípade lobingu či presadzovania určitých záujmov môže dostať aj do nemilosti vďaka obvineniu z možnej manipulácie. Tá v prípade CM nie je pravdepodobná, nakoľko ide výhradne o odbornosť.

Chce CM nahradiť PR? A ako je v tom zamontovaná REKLAMA?

Ako vidno z porovnaní, PR aj CM sú si podobné. Nie však rovnaké. Ani technikami, ani významom. Preto si každá z týchto marketingových disciplín svoje samostatné miesto obháji. Pri trojici PR, CM a REKLAMA zrejme najviac utrpí práve REKLAMA. Jej význam je stále dôležitý, avšak jej účinok klesá a bude sa tiež musieť prispôsobiť “dobe onlineovej”, a tým aj zmene významu klasických offline médií.

CM je na našom trhu pomerne mladým marketingovým nástrojom, no významovo je rovnako dôležitý ako PR či REKLAMA. Preto je len prirodzené, že budgety do CM budú po vzore zo zahraničia pribúdať a ak by sa reklamný koláč aj nezväčšil, tak na úkor REKLAMY a aj PR. CM teda PR nevytlačí, hoci má lepší ťah na bránu (v podobe zvýšených konverzií a nákupov).

PR a CM sú si vzájomne prospešné a dopĺňajú sa. A ako by teda potom mohla vyzerať ideálna kampaň? Skúsme to napríklad na fiktívnom prostriedku ANTIPEE, ktorý je určený na boj proti úniku moču u dospelých.

PR aktivity (PR články, rozhovory… v médiách):

  • cieľ: uviesť tému na trh, odtabuizovať ju; uviesť firmu EASYLIFER, ktorá vyrába daný produkt ANTIPEE na trh v tom najlepšom svetle;
  • edukovanie trhu prostredníctvom médií, že únik moču v pokročilom veku je prirodzenou súčasťou života, a že dnes sa s tým už vieme vysporiadať;
  • odprezentovanie firmy EASYLIFER, ktorá vyrába prípravky proti pomočovaniu ANTIPEE, že ide o spoľahlivú spoločnosť dbajúcu o zamestnancov, prostredie a angažujúcu sa v rôznych prospešných aktivitách;

CM aktivity (články, infografiky, videá… na vlastnom webe firmy EASYLIFER):

  • cieľ: tvorba vlastného, originálneho a užitočného obsahu na témy, ktoré budú zákazníkov zaujímať, a tak si ich nájdu práve na webe firmy EASYLIFER; firma EASYLIFER získa punc odbornosti, z návštevníka sa stane fanúšik, ktorý je už veľmi blízko k tomu, aby sa stal aj zákazníkom;
  • edukovanie trhu - čo sa deje s telom, keď dochádza k úniku moču, čo to znamená pomočovanie, aké sú predispozície, ako bojuje svet s únikom moču, aké sú možnosti boja s ním v súčasnosti a pod.;
  • aktívna komunikácia pomocou sociálnych sietí;

Reklamné aktivity

  • cieľ: upriamiť pozornosť v konkrétnom čase na konkrétny produkt firmy EASYLIFER, ktorý úspešne bojuje s únikom moču u dospelých má konkrétne výhody a je možné kúpiť ho na konkrétnych miestach;
  • reklamnými offline + online kanálmi distribuovať k cieľovej skupine jednoznačné posolstvo “ANTIPEE je účinný prostriedok proti úniku moču”;

Ovocie článku

 

CONTENT NEWSLETTER


Odber newslettra od ContentFruiter

 

Čerstvé CM novinky priamo na Váš e-mail

Aby ste boli v obraze pri vzostupe nového marketingu

Momentík..

Thank you for signing up!

Napísať komentár

Pošlite nám brief

Content marketing funguje - vieme to my, vy i vaša konkurencia. Buďte prvý, kto vo vašom odvetví využije silu moderného a efektívneho marketingu, vyšachujte svoju konkurenciu a “ukradnite si trh”.
Pošlite nám brief či zadanie alebo nám zavolajte a navrhneme optimálny postup. My sme na plodnú diskusiu pripravení.

Tel.: +421 917 044 725